Tanítás - Tanulás szakfolyóirat » 2012. május

AMI A HÍREK MÖGÖTT VAN...

Rutinból tallózva találtam a következő hírt. Egy sajátos "boldogságmérés" szerint a skandináv országokban a legboldogabbak, Sierra Leonéban és Togóban a legkevésbé boldogok az emberek.
A 150-es listán mi a 96. helyet foglaljuk el. Nem csodálkozom ezen. Szinte genetikusan vagyunk pesszimista fajta (történelmi sorscsapásaink ismeretében nem is csoda), most azonban mégis azt mondom, hogy próbáljunk elmozdulni innen. Találjunk apróbb és nagyobb örömöket, örüljünk a májusnak és legfőképpen Anyák napjának, hiszen az Élet legnagyobb csodája a születés, s nem lehetünk eléggé hálásak érte. Örüljünk csak úgy a gyermekmosolynak és az őszinte könnyeknek is! Igazi kincsek ezek, mert érzelmeket tükröznek. Lássuk meg, örüljünk neki, hisz ettől leszünk valódi emberek.

Május végén, Hősök napján, gondoljunk a 11 évszázad nevesített és névtelen hőseire. Akik által itt vagyunk és létezünk. Nyelvünkben élünk, s ehhez minden pedagógus, könyvkiadó, igényesen írott sajtótermék is hozzájárul. Már az érzés, és annak tudatosodása is méltó jutalom.

Még egy hír. Április 4-én érkezett Magyarországra az a repülőgép, mely egyik legnagyobb - bár sokak által vitatott - erdélyi írónk, Nyírő József földi maradványait hozta haza Spanyolországból. Itt csak "megpihen", s a csíksomlyói pünkösdi búcsúra induló különvonat, a "Székely gyors" viszi szülőföldjére, Erdélybe, hogy végakarata teljesüljön. "Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű, szebbüljön a világ." - mondta egyik barátjának. Pünkösd vasárnapján kívánságának megfelelően Székelyudvarhelyen fogják eltemetni.

Május a legszebb hónapok egyike, az iskolai véghajrá időszaka. Fogadjuk el mindazt, amit nyújt, engedjük, hogy a szép és a jó uralkodjék pesszimizmusunk fölött. A listákat és az ostoba "boldogságméréseket" a mindennapi mosollyal cáfolhatjuk meg a legjobban.


Rozmán László