A fenti, "Letölthető segédletek" almenüben további segédanyagokat talál!

Az alábbi tippekkel és trükkökkel szeretnénk segíteni az Ön munkáját abban, hogy tanóráit a Szivárvány újság egyes rovataival színesítse, interaktívabbá, érdekesebbé tehesse.

ROVAT NEVE

TANÓRAI FELHASZNÁLÁS

SZABAGIDŐS TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FELHASZNÁLÁS

Versbe szedett...

 • versolvasó percek
 • beszédműveléshez kapcsolódó hangsúly, hangerő, artikulációs gyakorlatok végzése
 • kánon versolvasás gyakorlása
 • ismerkedés a mai magyar irodalom alkotóival
 • kedvenc versszó (kifejezés) keresése
 • a hónap legjobb versmondójának megválasztása diák-zsűrivel
 • miniatúrák rajzolása a versekről

Hónapról hónapra

 • az évszakokról tanultakat bővíti 1-2.o. környezetismeret és magyar irodalomhoz kapcsolva 
 • a jeles napokat bemutató szövegek alkalmasak projekt tevékenységek szervezéséhez, kooperatív tanulásszervezéshez bármely évfolyamhoz
 • a szép, színes esztétikus képek segítségével faliújság tervezés
 • Ki mit tud a jeles napokról?- a játékvezető gyerekcsoport kérdéseket fogalmaz meg társainak
 • madár lesen a 4D-s szemüveggel ( a Szivárvány újság fotóival)
 • Ha én anya...(tűzoltó, fa, madár, munka, mese...) lennék című beszélgető-kör 

Hol volt, hol nem volt...

 • a magyar irodalom 2-4.o. témaköréhez kiegészítő anyagként, tanórán, otthoni élményolvasáshoz használható
 • alkalmas csoportmunkában dramatizálásra
 • dramatizáláshoz síkbábok készítése
 • a mese átírása valamely szereplő tulajdonságának megváltoztatásával 

Kvízjáték

Elsősöknek szóló

Kobaktörő

 • a rejtvények megfejtésével és a szerkesztőségbe történő beküldéssel értékes ajándékokat nyerhetnek a tanulók: olvasás iránti motivációjuk nő
 • rejtvényfejtők klubja

Csodálatos világunk

Elképesztő növényvilág

 • magyar nyelv és irodalom 2-4. osztályig kiegészítő anyag, feldolgozható önálló munkával, páros és csoportos munkával, szövegértés, olvasási képesség fejlesztésére
 • T.T.M. módszer alkalmazására is kiválóan alkalmas
 • képek gyűjtése, tabló készítése
 • a témához kapcsolódó könyvek válogatása, olvasása, kiselőadás tartása
 • kvízkérdések összeállítása, játék az osztályban

Láthatatlan kötelék

 • kiegészítő tananyagként magyar és környezetismeret órákra - érdekes olvasmányok, a figyelemfelkeltő történetek olvasása segíti az olvasáshoz való pozitív hozzáállást
 • beszélgető kör keretében egyéni élmények, tapasztalatok elmesélése hasonló esetekről

Hobbi

Süssünk, főzzünk!

Ügyes kezek

 • technika órákon, háztartási ismeretek bővítésére jól használható
 • egyéni képességek, érdeklődések "felfedezésére" is alkalmas
 • kézügyesség fejlesztésére is nagyon jók ezen cikkek elolvasása és kipróbálása
 • együtt munkálkodás a társakkal, a közösségi élmény megélése
 • ki lesz a legügyesebb "Szakács" cím elnyerése
 • "Vacsoracsata" az osztályban - a különböző ételek elkészítése és kóstolás utáni pontozása, értékelése. Kiválóan lehet alkalmazni projekt feladatként is.

123