A tehetség PONT én vagyok

Közel 650 olyan intézmény szerepel Magyarország Tehetségtérképén, amelyekhez bátran fordulhatnak a tehetséges fiatalok vagy szüleik, tanáraik.

Köztük van az Apáczai Alapítvány is, az Apáczai Kiadó alapítványa. A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tehetséggondozás. Az Apáczai Kiadó tankönyveivel, interaktív tananyagaival, taneszközeinek fejlesztésével ezt a munkát kívánja segíteni. A tehetség "PONT" én vagyok! pályázat meghirdetésével is az a szándéka, hogy lehetőséget biztosítson a gyermekek számára a bennük rejlő tehetség, talentum kibontakoztatására. Segítse, motiválja a gyermeki fantázia és a művészi alkotókedv kiteljesítését.

 

Kedves Pedagógus Kollégák és Szülők!

Biztassák tanítványaikat, gyermekeiket a pályázatokon való részvételre! Győzzék meg őket, hogy egytől egyig lehetnek az általuk választott és kedvelt területen Einsteinek! Ne kételkedjenek önmagukban, hanem
bátran használják fantáziájukat, alkossanak új dolgokat, hiszen azzal másoknak is örömet tudnak szerezni. Minden mű, amit létrehoznak, csak az övék. Egyedi és megismételhetetlen!

Az Apáczai Kiadó a Nemzeti Tehetségtanácsok célkitűzéseivel összhangban pályázatot hirdet a 6-11 éves korosztály számára.

Fővédnök:
Prof. Dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetség Tanács elnöke

A pályázat célja:

A tehetségek ösztönzése, segítése, elismerése a 6-11 éves korosztályban, mentoraik, felkészítőik megbecsülése, motiválása.

Keressük azokat a tehetséges gyermekeket, akik eredeti, értékes alkotásaikkal tovább bővítik a magyarországi tehetségbázist az alábbi kategóriákban:

1. Hétszínvarázs meseíró verseny a 3-4. és az 5-6. évfolyamos gyerekek számára
2. Hétszínvirág versíró verseny a 3-4. és az 5-6. évfolyamos gyerekek számára
3. Szivárvány rajzpályázat az 1-2., a 3-4. és az 5-6. évfolyamos gyerekek számára
4. Hétszínvilág fotópályázat a 3-4. és az 5-6. évfolyamos gyerekek számára 

Iskolánként maximum 10 előzsűrizett alkotást várunk kategóriánként.

Beadási határidő minden kategória esetében: 2012. január 13.

A határidőn túl, valamint a kitöltött és aláírt szülői nyilatkozat nélkül beérkező pályamunkákat nem értékeljük.

Beküldési cím:
Apáczai Kiadó
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Érdeklődni a 30/485-4837-es telefonszámon lehet.

Az Apáczai Kiadó a határidőre beküldött pályamunkákat 2012. január 30-ig bírálja el. Az eredményekről a pályázók és segítőik a Kiadó (www.apaczai.hu) és a Szivárvány Heted 7 Határon újság (szivarvanyujsag.tudastar.com) honlapjáról értesülhetnek. Az ünnepélyes díjkiosztóra az Apáczai Kiadó Budapesti Központjában (Budapest, József krt. 63.) kerül sor 2012 februárjában.

A pontos dátumról külön értesítést küldünk a kategóriánkénti legjobb 50-50 pályázónak. A díjkiosztó ünnepségre szeretettel várjuk a meghívott gyermekek egy-egy fő kísérőjét is. A pályázatokat szakemberekből álló zsűri bírálja el. Korcsoportonként külön értékelik a tanulók munkáit.

A tanulók díjazása:

Minden pályázó emléklapot kap. Kategóriánként és korcsoportonként az első 10 helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül:

1. helyezett: Canon fényképezőgép (20 000 Ft értékben)
2. helyezett: Olympus fényképezőgép (18 000 Ft értékben)
3. helyezett: Nikon fényképezőgép (16 000 Ft értékben)
4-10. helyezett: Kingston 4 GB-os pendrive 

Ezen túlmenően kategóriánként és korcsoportonként az első 50 helyezett az Apáczai Kiadó Szivárvány Rímek című kötetét kapja ajándékba.

Keressük a közönségdíjasokat is. A legjobb verseket, meséket, rajzokat (általános tanterv szerint tanuló pályázók esetében), fotókat feltöltjük az Apáczai Kiadó honlapjára (www.apaczai.hu), ahol az alkotásokra 2012. január 16-tól 31-ig lehet szavazni. A legtöbb szavazatot kapott alkotások készítői egy hosszú hétvégét (3 nap, 2 éjszaka) tölthetnek el Sárváron, a Thermál Hotel Pelikánban szüleikkel és testvérükkel (maximum négy fő). Igénybe vehető 2012. április hónaptól.

 

A felkészítő pedagógusok jutalmazása kategóriánként és korcsoportonként:
1. helyezést elért tanulók felkészítője: 50 000 Ft
2. helyezést elért tanulók felkészítője: 40 000 Ft
3. helyezést elért tanulók felkészítője: 30 000 Ft 

A közönségdíjas gyermekek felkészítői egy hosszú hétvégét (3 nap, 2 éjszaka) tölthetnek el Sárváron, a Thermál Hotel Pelikánban egy fő kísérővel. Igénybe vehető 2012. április hónaptól.

A versenyfelhívás megtalálható az Apáczai Kiadó, illetve a Szivárvány újság (szivarvanyujsag.tudastar.com) honlapján.

Hétszínvarázs meseíró verseny a 3-4. és az 5-6. évfolyamos gyerekek számára

A verseny célja: a gyermeki fantázia, alkotókedv kiteljesítése. 

A pályamunkák terjedelme - akár kézzel, akár géppel írt - mesénként a négy oldalt nem haladhatja meg. A pályamunkán kérjük feltüntetni a tanuló adatait:

név, évfolyam, lakcím
iskolájának neve, címe
felkészítőjének neve, szakja(i), e-mail címe

 

Egy tanuló a pályázaton egy mesével vehet részt. A mesének kötött témája nincs, a gyerekek szabadon használhatják fantáziájukat.

A meséket 3 példányban kérjük benyújtani, emellett digitálisan is elküldeni az apaczaikiado@apaczai.hu címre a megadott határidőig.

Hétszínvirág versíró verseny a 3-4. és az 5-6. évfolyamos gyerekek számára 

A verseny célja: a gyermeki alkotókedv kiteljesítése.

A pályamunkán kérjük feltüntetni a tanuló adatait:
név, évfolyam, lakcím
iskolájának neve, címe
felkészítőjének neve, szakja(i), e-mail címe
választott téma 

Választható témák: család, hazaszeretet, szülőföld, természet

Egy tanuló a pályázaton 3-4. évfolyamon legfeljebb 2, 5-6. évfolyamon maximum 3 verssel vehet részt.

A verseket 3 példányban kérjük benyújtani, emellett digitálisan is elküldeni az apaczaikiado@apaczai.hu címre a megadott határidőig.

Szivárvány rajzpályázat az 1-2., a 3-4. és az 5-6. évfolyamos gyerekek számára

A verseny célja: a gyermeki fantázia, a művészi alkotókedv kiteljesítése mai magyar gyermekversek illusztrálásán keresztül.

A pályamunkák tetszőleges technikával készülhetnek, és A/3-as méretben, paszpartuval ellátva kérjük beküldeni. A pályamunkák hátoldalán az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

név, évfolyam, lakcím
iskolájának neve, címe
felkészítőjének neve, szakja(i), e-mail címe

Egy tanuló a pályázaton egy rajzzal vehet részt.

Az illusztrálandó versek listája évfolyamonként:

 

1. évfolyam:

Fecske Csaba: Pici versben pici pék
Janicsák István: Este
Csukás István: Dalocska
Lackfi János: Hetelés
Lackfi János: Kiszámoló
Bartos Erika: Traktor
Bartos Erika: Mókus
Bartos Erika: Tél

2. évfolyam:

Nagy Bandó András: Nagy fakopács
Nagy Bandó András: Locsolóvers
Bartos Erika: Gyerekszoba
Bartos Erika: Balaton
Nyulász Péter: Farsang
Csukás István: Elefánt-mese
Kiss Ottó: Párválasztás
Varró Dániel: Altató

3. évfolyam:

Nagy Bandó András: Mesét kérek
Vörös István: A boszorkány röpte
Barak László: Esti kép
Tóth Krisztina: Altató
Varró Dániel: Csukolgató
Kántor Péter: Körúti szél
Kadlót Nikolett: Puszimeghajtás
Lackfi János: Számítógépes játékok

4., 5., 6. évfolyam:

Nagy Bandó András: Te és én
Barak László: Időbolt
Kántor Péter: Hétfő, kedd, szerda
Csukás István: Január lekocog a lépcsőn
Kovács András Ferenc: Bolondos ének
Miklya Zsolt: A mese álomdala
Miklya Zsolt: Húsvét
Vörös István: A roller

 

A versek az Apáczai Kiadó (www.apaczai.hu) és a Szivárvány Heted 7 Határon újság (szivarvanyujsag.tudastar.com) honlapján olvashatók, illetve onnan letölthetők.

Amennyiben a rajzpályázatra legalább tíz művészeti iskolából érkeznek pályaművek, úgy azok értékelésére külön kerül sor.

 

Hétszínvilág fotópályázat a 3-4. és az 5-6. évfolyamos gyerekek számára

A verseny célja: a gyermeki alkotókedv kiteljesítése.

A pályamunkán kérjük feltüntetni a tanuló adatait:

név, évfolyam, lakcím, iskolájának neve, címe
felkészítőjének neve, szakja(i), e-mail címe
választott téma 

Választható témák: család, szülőföld, természet, iskola

Egy tanuló a pályázaton több fotóval is részt vehet. Kérjük, hogy a pályamunkákat paszpartuzva, A/4-es vagy A/5-ös méretben küldjék be.

A fotókat 1 példányban kérjük benyújtani, emellett digitálisan is elküldeni az apaczaikiado@apaczai.hu címre a megadott határidőig.

 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott (név: _________________________ lakhely: _____________________
utca: _______________________ házszám:  irányítószám: )
hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem (név: ____________________________, születési hely: _________________________ idő: . . .) az
Apáczai Kiadó Kft. 2011. évi A tehetség "PONT" én vagyok! pályázatára benyújtott alkotását, mese/vers/rajz/fotó (a megfelelő aláhúzandó) bármely általa kiadott digitális adathordozón vagy nyomtatásban területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználja. Hozzájárulok, hogy a Kiadó korlátlan időtartamra és területre korlátlan számban kiadja, többszörözze, terjessze. Számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, internetes ismeretterjesztésre vagy ilyen jellegű, illetve egyéb reklám céljából felhasználja.

Minden ilyen tevékenység elvégzéséhez jogosult a Kiadó maga helyett bármely más magán- vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tevékenységét igénybe venni.

 

Kijelentem, hogy a felhasználás vonatkozásában jogdíjigényem nincsen.

 

Kelt: __________________, 2011. ________________ hó    nap

                                                                                       ____________________

                                                                                             szülő aláírása

1. évfolyamos versek
2. évfolyamos versek
3. évfolyamos versek
4. - 5. - 6. évfolyamos versek

 

Szólj hozzá Te is!
A hozzászólások moderálására az Apáczai Kiadó Kft. a jogot fenntartja. Elküldött hozzászólásod csak annak elfogadását követően jelenik meg az oldalon. A hozzászólások nem feltétlenül tükrözik az Apáczai Kiadó Kft véleményét, azok tartalmáért a Kiadó nem tehető felelőssé.